วันพฤหัสบดี, 01 กุมภาพันธ์ 2561 00:00

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์กฤษณะ จันทรโชติ ในโอกาสดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"

610126Krissana

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์กฤษณะ จันทรโชติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา ในโอกาสดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 186/2561 ลงวันที่ 26 มกราคม 2561 ทั้งนี้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559

arrow2L3หนังสือ

Read 109 times
Scroll to top