วันศุกร์, 02 กุมภาพันธ์ 2561 00:00

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ร่วมพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ ครบรอบ เกษตรศาสตร์ 75 ปี

KU75 B1

        รองศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรของคณะฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ ในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 75 ปี เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ และร่วมพิธีรดน้ำคารวะบูรพาจารย์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

KU75 B2

arrow2L3ภาพกิจกรรม

Read 477 times
Scroll to top