วันจันทร์, 05 กุมภาพันธ์ 2561 00:00

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ชนมน จันทนา ในโอกาสดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"

610205Chanamon

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ชนมน จันทนา หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ในโอกาสดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 264/2561 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ทั้งนี้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2558

arrow2L3หนังสือ

Read 290 times
Scroll to top