วันจันทร์, 12 กุมภาพันธ์ 2561 00:00

สกว.ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย "เพื่อพัฒนา Platform Technology สำหรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายในรูปแบบ Open Innovation"; 15 ก.พ - 31 มี.ค. 61

Scroll to top