วันศุกร์, 16 กุมภาพันธ์ 2561 00:00

ต้อนรับคณะ Ministry of Education, Youth and Sport ประเทศกัมพูชา

Cambodia

        เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน โดยภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร ผศ.ดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ ให้การต้อนรับคณะ Ministry of Education, Youth and Sport จากประเทศกัมพูชา ในการนี้ ผศ.ดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ ได้บรรยายถึงทฤษฎี NIR และเครื่องตรวจวัดทุเรียน สุดท้ายเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการพอลิเมอร์ทางชีวภาพ

arrow2L3ภาพกิจกรรม

Read 442 times
Scroll to top