วันจันทร์, 19 กุมภาพันธ์ 2561 00:00

International Training Course on "Irrigation Development and Management"

IDM 1

        เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้มีพิธีเปิดการอบรม International Training Course on "Irrigation Development and Management" ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยได้รับเกียรติจาก Ambassador Gil Haskel, Deputy Director General, Ministry of Foreign Affairs, Israel and Head of MASHAV (Israel's Agency for International Development Cooperation)

        การอบรมนี้จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ 2 หน่วยงาน คือ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency; TICA, Ministry of Foreign Affairs, Thailand) และ สถานเอกอัคราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย (Israel's Agency for International Development Cooperation; MASHAV, Ministry of Foreign Affairs, Israel) โดยจัดอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่จากประเทศกัมพูชา เมียนมา ลาว ติมอร์-เลสเต เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และไทย จำนวนประเทศละ 3 คน รวม 24 คน ระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2561 และบรรยายโดยคณาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

arrow2L3ภาพกิจกรรม

Read 547 times
Scroll to top