วันจันทร์, 19 กุมภาพันธ์ 2561 00:00

แนะนำบุคลากรใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์ TDWCB

 Nonglak art
ชื่อ-สกุล:
นางนงลักษณ์ กาญจนเสริม
  Mrs. Nonglak Kanjanasirm
ชื่อเล่น:
ลักษณ์
ตำแหน่ง:
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัด: ศูนย์ทดสอบประตู หน้าต่าง และระบบผนังกระจกสำหรับงานอาคาร (TDWCB)   คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
การศึกษา:
วท.ม. (ความปลอดภัยของอาคาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันเริ่มทำงาน:
15 กุมภาพันธ์ 2561
สัญชาติ: ไทย
ศาสนา: พุทธ
ห้องทำงาน:

ศูนย์ทดสอบประตู หน้าต่าง และระบบผนังกระจกสำหรับงานอาคาร (TDWCB)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

เบอร์โทรติดต่อ:
Office: 062-4626043
Read 251 times
Scroll to top