วันพฤหัสบดี, 22 กุมภาพันธ์ 2561 00:00

สำนักงานประกันคุณภาพ มก. ติดตามความคืบหน้า EdPEx

EdPEx4

        เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน พร้อมด้วยผู้บริหารของคณะฯ ให้การต้อนรับคณะจากสำนักงานประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ธีระศักดิ์ พราพงษ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ในโอกาสเข้าติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานเตรียมความพร้อมการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน (EdPEx)

arrow2L3ภาพกิจกรรม


ข่าวเกี่ยวข้อง:
- ที่ปรึกษา EdPEx ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการของคณะฯ [รายละเอียด] [20 ธ.ค. 60]
- ที่ปรึกษา EdPEx ให้คำปรึกษานอกรอบ [รายละเอียด] [25 ต.ค. 60]
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ให้การต้อนรับที่ปรึกษาและคณะพี่เลี้ยง EdPEx [รายละเอียด] [11 พ.ค. 60]

 
Read 468 times
Scroll to top