วันพฤหัสบดี, 22 กุมภาพันธ์ 2561 00:00

ประชุมร่างกรอบวิจัยทางด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานประจำปีงบประมาณ 2562 – 2564

TRF

        เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน พร้อมด้วย ผศ.ดร.วัชรพล ชยประเสริฐ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเกษตรและผู้ประสานงานสำนักประสานงานชุดโครงการวิจัยด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และคณาจารย์นักวิจัยในโครงการติดตามและสังเคราะห์ฯ ปี 2559-2561 ให้การต้อนรับ ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช ผู้อำนวยการฝ่ายการวิจัยมุ่งเป้า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพื่อเข้าร่วมประชุมชี้แจงนโยบาย แนวทางการดำเนินงานของ สกว. และวางแนวทางการร่างกรอบวิจัยทางด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานประจำปีงบประมาณ 2562 – 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 (E6301) ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

arrow2L3ภาพกิจกรรม

 
Read 462 times
Scroll to top