วันจันทร์, 26 กุมภาพันธ์ 2561 00:00

ประชุมสหกิจศึกษาและพัฒนางานวิจัยร่วมกับ Betagro

Betagro

        เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 9 ผู้บริหารของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชุมร่วมกับผู้แทนของบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ในเรื่องสหกิจศึกษา และการพัฒนางานวิจัยร่วมกันในอนาคต

arrow2L3ภาพกิจกรรม

 
Read 479 times
Scroll to top