วันอังคาร, 27 กุมภาพันธ์ 2561 00:00

ผู้บริหารคณะฯ ร่วมเปิดงานเทศกาลชมพูพันธุ์ทิพย์ฯ

Chompu

        เมื่อวันอังคารที่ 29 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ถนนวัฒนา เสถียรสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน และ ผศ.ดร.สมชาย ดอนเจดีย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ร่วมในพิธีเปิดงาน "เทศกาลชมพูพันธุ์ทิพย์บานสะพรั่งที่กำแพงแสน"  โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานพิธีเปิดงาน  รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวรายงาน ซึ่งต้นชมพูพันธุ์ทิพย์บานสะพรั่งตั้งแต่วันนี้จนถึงประมาณวันที่ 5 มีนาคม 2561

arrow2L3ภาพกิจกรรม

Read 510 times
Scroll to top