วันพุธ, 28 กุมภาพันธ์ 2561 00:00

ACC13 | การประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 13; 7-9 มีนาคม 2561

ACC13 
การประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 13
Annual Concrete conference 13 (ACC13)
นวัตกรรมคอนกรีตเพื่อการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งของประเทศไทย

วันที่ 7-9 มีนาคม 2561 ณ The Zign Hotel/Pattaya, Chonburi

arrow2L3Official Site
Read 309 times
Scroll to top