วันจันทร์, 05 มีนาคม 2561 00:00

แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อศูนย์ทดสอบวงกบและกรอบบานโลหะสำหรับประตูและหน้าต่างสำหรับงานอาคารประเภทต่าง ๆ

NewName TDWCB art

TDWCB doc art


ชื่อเดิม: ศูนย์ทดสอบวงกบและกรอบบานโลหะสำหรับประตูและหน้าต่างสำหรับงานอาคารประเภทต่าง ๆ

ชื่อใหม่: ศูนย์ทดสอบประตู หน้าต่าง และระบบผนังกระจกสำหรับงานอาคาร
       (Testing Center of Doors, Windows and Curtain Wall in Buildings; TDWCB)

Official Site: http://engkps.wixsite.com/tdwcb

Facebook: www.facebook.com/door.window.Laboratory

 arrow2L3รายละเอียด
Read 879 times
Scroll to top