วันจันทร์, 05 มีนาคม 2561 00:00

ประชุมชี้แจงและให้ความรู้ "โครงการ 5 ส. สำนักงานเลขานุการ #3"

5S3A

        เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 คุณวัฒนา พึ่งชัย หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม เพื่อชี้แจงถึงรายละเอียดของ โครงการ 5 ส. สำนักงานเลขานุการ #3 และให้ความรู้ถึงกิจกรรม 5 ส. ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการนี้ ซึ่งในปีนี้ จัดโครงการขึ้นเป็นปีที่ 3 และโครงการจะครอบคลุมไปถึงภาควิชา สาขาวิชา และศูนย์ฯ ของคณะฯ ด้วย โดยกิจกรรมต่อไปจะเป็นกิจกรรม Big Cleaning Day ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 และจะสรุปผลการประเมินและประกาศผลรางวัล ในวันที่ 17 กรกฏาคม 2561 เป็นอันสิ้นสุดโครงการ

arrow2L3ภาพกิจกรรม


arrow2L3โครงการ 5 ส. สำนักงานเลขานุการ #3

Read 591 times
Scroll to top