วันเสาร์, 31 มีนาคม 2561 00:00

วิศวะ กพส. จับมือกับเอกชนพัฒนาด้านการศึกษาและวิจัย

MPD

          เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 9 ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาและวิจัยระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน โดย รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน และ บริษัท เอ็มไพร์ ดิจิทัล จำกัด (Empire Digital Co., Ltd.) โดย ดร.สุชาย ธนวเสถียร  โดยประเด็นสำคัญในบันทึกข้อตกลงนี้ คือ จะทำการศึกษาและวิจัยพัฒนาร่วมกันทางด้าน Smart Agriculture และ Smart Food Processing ภายใต้นโยบาย Thailand 4.0

arrow2L3ภาพกิจกรรม

 

 

Read 499 times

Latest from

Scroll to top