วันพุธ, 04 เมษายน 2561 00:00

โครงการ Student Tutorial ครั้งที่ 1

StuTT

          หน่วยวิเทศสัมพันธ์ งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมสาสตร์ กำแพงแสน จัดโครงการ Student Tutorial ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 9 ซึ่งเป็นโครงการอบรมการเขียนบทความทางวิชาการภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับนานาชาติของคณะฯ และเป็นการเตรียมความพร้อมแก่นิสิตเพื่อที่จะก้าวออกไปสู่เวทีระดับนานาชาติ ซึ่งโครงการในวันนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สายชล เกตุษา นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ เป็นวิทยากรบรรยายในการอบรมหัวข้อ "จากผลงานวิจัยสู่บทความตีพิมพ์คุณภาพ" โดยมี ผศ.ดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กล่าวเปิดการอบรม

arrow2L3ภาพกิจกรรม

 

 

Read 497 times
Scroll to top