วันพฤหัสบดี, 05 เมษายน 2561 00:00

ประชุมบูรณาการวิจัยด้านพลังงาน

Energy

          เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 9 คณะกรรมการกลุ่มวิจัยพลังงาน ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากภาควิชาวิศวกรรมเกษตร ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้ประชุมปรึกษาหารือถึงการบูรณาการวิจัยด้านพลังงานร่วมกันเพื่อเขียนข้อเสนอโครงการทางด้านพลังงาน

arrow2L3ภาพกิจกรรม

 

 

Read 391 times

Latest from

Scroll to top