วันอังคาร, 10 เมษายน 2561 00:00

วิศวะ กำแพงแสน ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์

SongKran 1

          เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ใน "งานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561" ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรและนิสิต ได้มีส่วนร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม กิจกรรมประกอบไปด้วย ประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรตอนเช้า การประกวดริ้วขบวนและรถบุปผชาติ การแข่งขันก่อพระเจดีย์ทราย การประกวดนางสงกรานต์ของแต่ละส่วนงาน สรงน้ำพระพุทธรูป พระพิรุณ รูปหล่อหม่อมหลวงชูชาติกำภู รดน้ำขอพรผู้อาวุโสและผู้บริหาร การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านซึ่งทางคณะฯได้นำเสนอ 'โยนลูกโป่งน้ำ' และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ บริเวณสระพระพิรุณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

          ซึ่งในปีนี้ทางคณะฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศรถบุปผชาติ และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันก่อพระเจดีย์ทราย

SongKran 2

arrow2L3ภาพกิจกรรม: [Album1] [Album2] [Album3]

 

 

Read 480 times

Latest from

Scroll to top