วันอังคาร, 01 พฤษภาคม 2561 00:00

พิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สร้างชื่อเสียงให้กับคณะฯ

EngKPS-Hornor613

          เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ในที่ประชุมกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ครั้งที่ 4/2561  รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน และประธานกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน  ให้เกียรติมอบประกาศเกียรติคุณแก่นิสิตผู้สร้างชื่อเสียงให้กับคณะฯ ที่ได้รับรางวัลระดับชาติ 11 ผลงาน 12 รางวัล  ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้น ดังนี้

รางวัลระดับชาติ       
รางวัลกิจกรรมบ่มเพาะเพื่อพัฒนานวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2561 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
          1) ผลงานนวัตกรรมระดับสี่ดาว ผลงานเรื่อง กระบวนการฟื้นฟูผู้ป่วยออฟฟิศซินโดรม [รายละเอียด]

          2) ผลงานนวัตกรรมระดับสี่ดาว ผลงานเรื่อง กระบวนการเร่งเร้าให้กล้วยไม้เติบโตผลิดอกนอกฤดูการด้วยสภาวะฤดูฝนเสมือน [รายละเอียด]

          3) ผลงานนวัตกรรมระดับสามดาว ผลงานเรื่อง กระบวนการเคลือบด้วยสารเคมียืดอายุการเก็บรักษาดอกกล้วยไม้ [รายละเอียด]

          4) ผลงานนวัตกรรมระดับสามดาว เครื่องพาสเจอร์ไรซ์น้ำมะพร้าวน้ำหอมด้วยพัลส์สนามไฟฟ้าและคลื่นอัลตราโซนิกส์ [รายละเอียด]

EngKPS-Hornor613 1

รางวัลจากการประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2561 จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย

          5) รางวัลดีเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์ ภาคบรรยาย และรางวัลระดับเหรียญเงิน (ภาคบรรยาย) ผลงานเรื่อง การพัฒนาอุปกรณ์วัดความกรอบมะละกอแบบอัตโนมัติ [รายละเอียด]

          6) รางวัลระดับเหรียญเงิน (ภาคนิทัศน์) ผลงานเรื่อง การพัฒนาบัตรตรวจความชื้นสำหรับเมล็ดธัญพืช [รายละเอียด]

          7) รางวัลระดับเหรียญทองแดง (ภาคนิทัศน์) ผลงานเรื่อง การออกแบบระบบขับเคลื่อนหุ่นยนต์การเกษตรควบคุมระยะไกลสำหรับงานพืชสวน [รายละเอียด]

          8) รางวัลชมเชย ด้านการออกแบบ จากการแข่งขันทักษะทางวิศวกรรมเกษตร [รายละเอียด]

 EngKPS-Hornor613 2

รางวัลจากการประชุมวิชาการวิศวกรรมอาหารแห่งชาติ ครั้งที่ 4 (FENETT'2018) จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

          9) รางวัลการเสนอผลงานวิชาการดีเด่นระดับชาติภาคบรรยาย ผลงานเรื่อง เครื่องวิเคราะห์ค่า C.C.S. ของอ้อยแบบพกพาด้วยเทคนิคอินฟราเรดย่านใกล้ [รายละเอียด]

          10) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การนำเสนอผลงานวิชาการระดับปริญญาตรี (ภาคบรรยาย) ผลงานเรื่อง เครื่องพาสเจอไรซ์น้ำมะพร้าวแบบโอห์มมิคชนิดต่อเนื่อง [รายละเอียด]

          11) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การนำเสนอผลงานวิชาการระดับปริญญาตรี (ภาคโปสเตอร์) ผลงานเรื่อง โปรแกรมเก็บบันทึกข้อมูลอุณหภูมิด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพ [รายละเอียด]

EngKPS-Hornor613 3

arrow2L3ภาพกิจกรรม

 

 

Read 338 times

Latest from

Scroll to top