วันพฤหัสบดี, 03 พฤษภาคม 2561 00:00

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เรื่อง เปลี่ยนชื่อ ศูนย์วิจัยสร้างสรรค์เทคโนโลยีเกษตรดิจิทัล เป็น ศูนย์วิจัยเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture Research Center; SAC)

AnnouceEngKPS art

eng610503

 arrow2L3ประกาศคณะฯ เรื่อง เปลี่ยนชื่อ ศูนย์วิจัยสร้างสรรค์เทคโนโลยีเกษตรดิจิทัล เป็น ศูนย์วิจัยเกษตรอัจฉริยะ [รายละเอียด] [3 พ.ค. 61]

arrow2L3ประกาศทั้งหมด
Read 60 times
Scroll to top