วันพฤหัสบดี, 03 พฤษภาคม 2561 00:00

โครงการสัมมนาบัณทิตยุคใหม่ก้าวสู่ผู้ประกอบการนวัตกรรม

SmartBD 1

          หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน จัด โครงการสัมมนาบัณทิตยุคใหม่ก้าวสู่ผู้ประกอบการนวัตกรรม เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง 9401 อาคาร 9 โดยมี รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เป็นประธานเปิดงาน และ ผศ.ดร.หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงาน  โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่ให้นิสิตสามารถนำองค์ความรู้ที่มีอยู่ทุกหนทุกแห่งมาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ มาตอบสนองความต้องการของสังคม รวมไปถึงการนำความรู้ไปสร้างมูลค่าทางธุรกิจจนเป็นผู้ประกอบการได้

SmartBD 2

          ซึ่งโครงการในวันนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มากความสามารถ 2 ท่าน คือ ท่านแรก คุณมณฑา ไก่หิรัญ นักส่งเสริมนวัตกรรมอาวุโส สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และท่านที่สอง ดร.ภาคภูมิ ศรีธิมากุล ประธานกรรมการ บริษัท แพคกอน จำกัด

arrow2L3ภาพกิจกรรม

 

 

Read 444 times

Latest from

Scroll to top