วันจันทร์, 07 พฤษภาคม 2561 00:00

ขอเชิญร่วมสัมมนา ความเป็นไปได้ของ เกษตรอัจฉริยะ ในประเทศไทย | 23 พ.ค. 61

SmartAG 

สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จัดสัมมนาเรื่อง "ความเป็นไปได้ของเกษตรอัจฉริยะในประเทศไทย"
ในวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 08:30-16:00 น. ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 2 อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงทะเบียน online (รับจำนวนจำกัด 300 ท่าน) ที่
https://goo.gl/forms/fW6ZwbYkfe1iSwvw1

Read 129 times
Scroll to top