วันพุธ, 09 พฤษภาคม 2561 00:00

บรรยายพิเศษโดย Professor จาก University of Tsukuba

SatohIshii

          วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน จัดบรรยายพิเศษโดย Professor จาก University of Tsukuba, Japan 2 ท่าน คือ ท่านแรก Prof. emeritus Masayoshi SATOH ในหัวข้อ "Principal and Methods for Participatory Irrigation Management (PIM)" และท่านที่สอง Prof. Atsushi ISHII ในหัวข้อ "Land Consolidation and its Effects on Water Distribution in Japan"

arrow2L3ภาพกิจกรรม

 

 

Read 289 times

Latest from

Scroll to top