วันศุกร์, 11 พฤษภาคม 2561 00:00

บจก. เค.เอส.แมนูแฟคทอรี่ (1991) เข้าทดสอบผลิตภัณฑ์ ที่ศูนย์ทดสอบประตูฯ

TMFB

          เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 บริษัท เค.เอส. แมนูแฟคทอรี่ (1991) จำกัด นำโดย คุณพงศธร ไตรวิทยาศิลป์ กรรมการผู้จัดการ ซึ่งให้การสนับสนุนทางศูนย์ทดสอบประตู หน้าต่าง และระบบผนังกระจกสำหรับงานอาคาร (TDWCB) นำผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทมาทดสอบมาตรฐาน มอก. ณ ศูนย์ทดสอบประตูฯ โดยทางศูนย์ฯ ได้ทำการทดสอบตาม มอก. 744-2530 : วงกบและกรอบบานสำหรับหน้าต่างอะลูมิเนียม และผ่านการทดสอบตาม มอก. ดังกล่าว

arrow2L3ภาพกิจกรรม

 

 

Read 335 times

Latest from

Scroll to top