วันอังคาร, 15 พฤษภาคม 2561 00:00

AIS เข้านำเสนอโครงการ

AIS

          วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เข้านำเสนอโครงการ AIS IoT Alliance Program (AIAP) ต่อผู้บริหารของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน โดย AIAP เป็นโครงการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านเทคโนโลยี IOT ของ AIS

arrow2L3ภาพกิจกรรม

 

 

Read 249 times

Latest from

Scroll to top