วันจันทร์, 28 พฤษภาคม 2561 00:00

๑ ในพระราชดำริ ตอน ชุมชนวิจัย ชุมชนสู่การเรียนรู้

KingStr art

        การใช้งานวิจัยแก้ปัญหาเรื่องน้ำของ บ้านผาสุข ต.ภูฟ้า อ.บ่อเกลือ จ.น่าน ในรายการ "๑ ในพระราชดำริ" ตอน ชุมชนวิจัย ชุมชนสู่การเรียนรู้

arrow2L3[ตอนที่ 1] [ตอนที่ 2]

 

 

Read 685 times
Scroll to top