วันพุธ, 30 พฤษภาคม 2561 00:00

Food Gear Camp #5

FoodGear5 1

          รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ Food Gear Camp #5 ซึ่งภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2561 โดยโครงการนี้ รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการเพื่อประชาสัมพันธ์ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ให้เป็นที่รู้จักแก่นักเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ

          ผศ.อมรเดช พุทธิพิพัฒน์ขจร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร กล่าวว่า "กิจกรรมนี้นอกจากน้อง ๆ นักเรียนจะได้รับความรู้ทางด้านวิศวกรรมแล้ว ยังสนุกสนานกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่พี่นิสิตได้จัดเตรียมไว้ให้ตลอด 3 วันของการเข้าค่าย เช่น กิจกรรมเยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร ชมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ของภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร ฝึกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางด้านวิศวกรรม เช่น SolidWork และสนุกสนานกับฐานกิจกรรมต่าง ๆ ที่พี่ ๆ ได้จัดไว้ให้"

FoodGear5 2

arrow2L3ภาพกิจกรรม: [Album1] [Album2] [Album3]

 

 

Read 417 times
Scroll to top