วันอังคาร, 05 มิถุนายน 2561 00:00

แนะนำอาจารย์ใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน - อ.ดร.การันต์ คล้ายฉ่ำ

 Karun art
ชื่อ-สกุล:
นายการันต์ คล้ายฉ่ำ
  Karun Klaycham, Ph.D.
สังกัด:
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
การศึกษา:

2011-2016
Doctor of Philosophy (Civil Engineering); GPA 4.00/4.00
King Mongkut's University of Technology Thonburi, Thailand, Bangkok, Thailand

2009-2010
Master of Engineering (Civil Engineering); GPA 4.00/4.00
King Mongkut's University of Technology Thonburi, Thailand, Bangkok, Thailand

2005-2008
Bachelor of Engineering (Civil Engineering); GPA 3.46/4.00 (Second class honors)
King Mongkut's University of Technology Thonburi, Bangkok, Thailand

2002-2004
Certificate in Technical Education (Civil Construction); GPA 3.36/4.00
King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok, Bangkok, Thailand

วันเริ่มทำงาน:
1 มิถุนายน 2561
สัญชาติ: ไทย
ศาสนา: พุทธ

arrow2L3รายละเอียดเพิ่มเติม

Read 466 times
Scroll to top