วันอังคาร, 05 มิถุนายน 2561 00:00

โครงการ Student Tutorial 2

StuTT2

          หน่วยวิเทศสัมพันธ์ งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน จัดโครงการ Student Tutorial ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 9 ซึ่งเป็นการบรรยายพิเศษโดยผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ โดย Professor Dr. Zhongli Pan จาก University of California, Davis ประเทศสหรัฐอเมริกา ในหัวข้อเรื่อง "IR Heating Technologies for Food Processing"

arrow2L3ภาพกิจกรรม

Read 504 times
Scroll to top