วันอังคาร, 12 มิถุนายน 2561 00:00

บุคลากรวิศวฯ กพส. ร่วมแข่งขันกีฬา "มอดินแดงเกมส์"

MDD37 art

          บุคลากรคณะวิศวกรมศาสตร์ กำแพงแสน ร่วมแข่งขันกีฬาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37 ซึ่งในปีนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในชื่อ "มอดินแดงเกมส์"  ระหว่างวันที่ 2-9 มิถุนายน 2561

          บุคลากรของคณะฯ ที่ได้รับเหรียญรางวัล ดังนี้ ผศ.ดร.สมชาย ดอนเจดีย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันกอล์ฟประเภทบุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 13-15 และเหรียญเงินในประเภททีมผู้บริหารทั่วไป 5 คน ไม่จำกัดเพศ

          อ.ดร.จักกริช พฤษการ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับเหรียญเงิน จากแข่งขันกอล์ฟ ประเภทบุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 22-24 และเหรียญทองแดง ในประเภททีมทั่วไป 5 คน ไม่จำกัดเพศ

          โดยรายชื่อบุคลากรของคณะฯ ที่เข้าร่วมคนอื่น ๆ ดังนี้
          อ.ธิติพงศ์ โพธิพิสุทธิ์ กอล์ฟ
          อ.ดร.ทรงศักดิ์ ภัทราวุฒิชัย กอล์ฟ
          อ.ดร.จุติเทพ วงษ์เพ็ชร กอล์ฟ
          อ.บรรพต กุลสุวรรณ แบดมินตัน
          อ.โสฬส จิวานุวงศ์ จักรยานเพื่อสุขภาพ
          ผศ.กฤษณะ จันทรโชติ ฟุตซอล
          นายจันทร์ประดิษฐ์ บุญสวัสดิ์ ฟุตซอล
          นายมานิตย์ รุ่งสว่าง ฟุตซอล
          นายสมประสงค์ ชัยศิริพงษ์ กรีฑา
          นายมาโนช ทองดอนเหมือน วอลเลย์บอลและวอลเลย์บอลชายหาด

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอแสดงความยินดีมา ณ ที่นี้ด้วย

arrow2L3ภาพกิจกรรม

Read 533 times
Scroll to top