วันพฤหัสบดี, 14 มิถุนายน 2561 00:00

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างแบบจำลองสามมิติ”

Skup3D 1

          คณะวิศวกรมศาสตร์ กำแพงแสน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างแบบจำลองสามมิติ” ระหง่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 9 โดย ผศ.ดร.สมชาย ดอนเจดีย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดการอบรมฯ คุณณัฐพล เสรีเผ่าวงษ์ วิศวกรปฏิบัติการของคณะฯ เป็นวิทยากรบรรยายการเขียนแบบ 3 มิติ และ คุณธนวัฒน์ ตั้งเขื่อนขันธ์ ผู้จัดการบริษัท ซิงค์ อินโนเวชั่น จำกัด บรรยายเรื่องเครื่องพิมพ์ 3 มิติ จุดประสงค์ของการอบรมฯ นี้ เพื่อให้บุคลากรของคณะฯ มีความรู้เพิ่มขึ้นในการออกแบบแบบ 3 มิติ และนำแบบไปผลิตเป็นชิ้นงานด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ได้

Skup3D 2

arrow2L3ภาพกิจกรรม

Read 323 times
Scroll to top