วันศุกร์, 27 กรกฎาคม 2561 00:00

Creative Process Learning: กิจกรรมสุดท้าย

CPL3 1

          กิจกรรมบริการวิชาการ: การเสริมสร้างทักษะการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา
          สืบเนื่องจากกิจกรรมในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ที่นิสิตภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร และผศ.ดร.สุกัญญา วิชชุกิจ ได้จัดกิจกรรมจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ให้กับเยาวชนกลุ่มเป้าหมายชั้นประถมศึกษา 4-6 จำนวน 100 คน จากโรงเรียนวัดหนองจิก โรงเรียนบ้านหนองขาม โรงเรียนวัดห้วยผักชี และโรงเรียนเมืองเก่า กำแพงแสน นักเรียนได้นำความเข้าใจที่ได้ไปคิดทำโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเอง ทีมนิสิตได้ลงพื้นที่ติดตามเป็นพี่เลี้ยงนักเรียนในการทำโครงงานเดือนมิถุนายน 2561 และได้จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานให้แก่น้อง ๆ นักเรียนเหล่านี้ขึ้นในวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 โดยมีโครงการทั้งหมด 14 โครงการ งานนี้มีการให้รางวัลผลงานด้วย ได้ว่ารางวัลชนะเลิศเป็นกลุ่มกล้วยฉาบ 3 รส โรงเรียนเมืองเก่า กำแพงแสน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เป็นกลุ่มเตาชีวมวล โรงเรียนบ้านหนองขาม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เป็นกลุ่มน้ำมะม่วงหาวมะนาวโห่ โรงเรียนวัดห้วยผักชี รางวัลชมเชย เป็นกลุ่มวุ้นกล้วยบวชชี โรงเรียนวัดหนองจิก และปิดท้ายเป็นรางวัลขวัญใจเพื่อน ๆ (popular vote) เป็นกลุ่มสลามกินได้ โรงเรียนวัดหนองจิก งานนี้ทั้งครู นักเรียน นิสิตพี่เลี้ยง ทุกฝ่ายมีความสนุก อิ่มอร่อย และเติมเต็มกันถ้วนหน้า โปรดติดตามกิจกรรมถอดบทเรียนกิจกรรมบริการวิชาการนี้ในคราวต่อไป...

CPL3 2

arrow2L3ภาพกิจกรรม

ข่าวเกี่ยวข้อง:
- Creative Process Learning: กิจกรรมเปิดโลกแห่งการสร้างสรรค์ [รายละเอียด] [21 พ.ค. 61]
- กิจกรรมบริการวิชาการ: Creative Process Learning [รายละเอียด] [1 พ.ค. 61]
 
Read 294 times
Scroll to top