วันพุธ, 18 กรกฎาคม 2561 00:00

คณะวิศวฯ กพส. ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2561 ณ วัดห้วยม่วง

Pansa61 1

        วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน นำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ร่วมพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2561 ณ วัดห้วยม่วง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานในพิธี

Pansa61 2

arrow2L3ภาพกิจกรรม

Read 226 times
Scroll to top