วันพฤหัสบดี, 19 กรกฎาคม 2561 00:00

โครงการพบผู้ปกครองนิสิตใหม่ KU78 ประจำปีการศึกษา 2561

ParentD

        เมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้จัด"โครงการพบผู้ปกครองนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561" KU78 โดยช้างแรกเป็นของวิทยาเขตกำแพงแสน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้ปกครองของลูกนนทรี KU78 แนะนำผู้บริหาร ของมหาวิทยาลัย บรรยายพิเศษแนะนำมหาวิทยาลัย หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน การใช้ชีวิตระหว่างศึกษาเล่าเรียนของนิสิตในช่วงระยะเวลา 4 ปี ของหลักสูตร พร้อมทั้งแสดงความยินดีกับผู้ปกครองที่ส่งเสริมบุตรหลานเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน แห่งนี้ สำหรับช่วงที่สอง ผู้ปกครองนิสิตใหม่แยกย้ายไปตามภาควิชาต่าง ๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน โดยมีหัวหน้าภาควิชาและคณาจารย์ของภาควิชาให้การต้อนรับ

arrow2L3ภาพกิจกรรม

Read 273 times
Scroll to top