วันพุธ, 01 สิงหาคม 2561 00:00

ผู้บริหารร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ (บางเขน) 80 ปี

EngKU80 1

EngKU80 2

        เมื่อวานนี้ (1 สิงหาคม 2560) รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำทีมผู้บริหารของคณะฯ วางแจกันดอกไม้สักการะหม่อมหลวงชูชาติ กำภู ผู้ให้กำเนิดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 80 ปี ณ บริเวณหน้าอาคารชูชาติ กำภู คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) และในโอกาสนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ได้รับมอบทุนการศึกษาจากสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นจำนวนเงิน 60,000 บาท ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้

EngKU80 3

arrow2L3ภาพกิจกรรม

Read 262 times
Scroll to top