วันพฤหัสบดี, 02 สิงหาคม 2561 00:00

แนะนำบุคลากรใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน - นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 Sorapong art
ชื่อ-สกุล:
นายสรพงษ์ เกตุศิริ
  Mr. Sorapong Ketsiri
ชื่อเล่น:
แจ็ค
ตำแหน่ง:

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สังกัด:
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
การศึกษา:
คอ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
สถาบัน:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วันเริ่มทำงาน:
1 สิงหาคม 2561
สัญชาติ: ไทย
ศาสนา: พุทธ
ห้องทำงาน:

ห้อง 8314 ชั้น 3 อาคาร 8 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

เบอร์โทรติดต่อ:
0-3435-1897 ต่อ 7527
Read 138 times
Scroll to top