วันพุธ, 01 สิงหาคม 2561 00:00

ขอเชิญร่วมฟัง บรรยายพิเศษ “นโยบายวิทยาเขตกำแพงแสน ในการขับเคลื่อนงานวิจัย” และ “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับงานวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายประเทศ ที่มีแหล่งทุนสนับสนุน”; 15 ส.ค. 61

Scroll to top