วันอังคาร, 07 สิงหาคม 2561 00:00

อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรร่วมงาน Special Symposium; Vibrational Spectroscopy & NIR

VNIR

          วันที่ 7 สิงหาคม 2561 ช่วงเช้า รศ.ดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล อ.ดร.แก้วกานต์ พวงสมบัติ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร และนางสาวทิพย์วรรณ สวัสดิ์พานิช นายสมนึก ฉิมพลี นิสิตปริญญาโท เข้าร่วมงาน Special symposium ด้าน Vibrational spectroscopy จัดโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (NIR) โดยมีการบรรยายพิเศษจาก Prof. Yukihiro Ozaki อดีดอธิการบดี Kwansei Gakuin University และผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้าน Vibrational spectroscopy และในช่วงบ่าย รศ.ดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในงาน NIR workshop on "The Near-Infrared Application in Sugarcane Industry การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินฟราเรดย่านใกล้สำหรับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล" ในหัวข้อ "เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับสเปกโทรสโคปีอินฟราเรดย่านใกล้และการพัฒนาสร้างสมการเบื้องต้น" สำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล นักวิจัยและบุคคลทั่วไป

arrow2L3ภาพกิจกรรม

Read 234 times
Scroll to top