วันพุธ, 08 สิงหาคม 2561 00:00

ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก NPUST, ไต้หวัน

NPUST 1

          เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ผศ.ดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก National Pingtung University of Science and Technology, ไต้หวัน (Department of Biomechatronics Engineering, Colleges of Engineering) จำนวน 7 คน พร้อมด้วยอาจารย์ 1 ท่าน (Prof. Lin, Wei-Hsiang) ซึ่งจะมาศึกษา ณ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ระหว่างวันที่ 8 - 31 สิงหาคม 2561 เป็นเวลาร่วม 1 เดือน ในการนี้ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ได้ชี้แจงกิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละวัน และพาเยี่ยมชมภาควิชาต่าง ๆ ของคณะฯ

         และเมื่อเวลา 10:00 น. ของวันนี้ (9 สิงหาคม 2561) ผศ.ดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม นำคณะนักศึกษาฯ เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมกับคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยอื่น โดยท่านรองอธิการบดีฯ ได้กล่าวต้อนรับ แนะนำวิทยาเขตกำแพงแสน มอบของที่ระลึกให้แก่นักศึกษาทุกคน และถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน

NPUST 2

          นักศึกษาแลกเปลี่ยนทั้ง 7 คน รายชื่อดังนี้
          1) SHIH, KUN-HAN
          2) CHUNG, SHENG-CHENG
          3) HUANG, BO-CHIN
          4) CHENG, CHAO-YANG
          5) WU, YU-HAN
          6) CHANG, CHIA-HAO
          7) JHANG, CHENG-HAN
          และ Prof. LIN, WEI-HSIANG

arrow2L3ภาพกิจกรรม

Read 283 times
Scroll to top