วันศุกร์, 31 สิงหาคม 2561 00:00

การสอบประเมินผลการเรียนของนักศึกษาต่างประเทศ

NPUST-FN

          เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ผศ.ดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ของคณะฯ และ รศ.ดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเกษตร เป็นกรรมการในการสอบประเมินผลการเรียนของนักศึกษาแลกเปลี่ยน 7 คน จาก National Pingtung University of Science and Technology, ไต้หวัน  ซึ่งเข้าศึกษาที่ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ระหว่างวันที่ 8-31 สิงหาคม 2561 โดยนักศึกษาทั้งหมดได้นำเสนอผลงาน และรับมอบประกาศนียบัตรจาก รศ.ดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์
arrow2L3ภาพกิจกรรม

 

 

Read 169 times
Scroll to top