วันอาทิตย์, 02 กันยายน 2561 00:00

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์ ในโอกาสดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"

610824Chaiyapong

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ไชยาพงษ์  เทพประสิทธิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน ในโอกาสดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2013/2561 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ทั้งนี้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2559

arrow2L3หนังสือ

Read 173 times
Scroll to top