วันจันทร์, 03 กันยายน 2561 00:00

แนะนำบุคลากรใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน - เจ้าหน้าที่ธุรการ ศูนย์ TDWCB

 Pakapan art
ชื่อ-สกุล:
นางสาวผกาพันธ์ ดีผาด
  Miss Pakapan Deephad
ชื่อเล่น:
ข้าวโพด
ตำแหน่ง:

เจ้าหน้าที่ธุรการ

สังกัด:
ศูนย์ทดสอบประตู หน้าต่าง และระบบผนังกระจกสำหรับงานอาคาร (TDWCB)
การศึกษา:
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
สถาบัน:
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันเริ่มทำงาน:
3 กันยายน 2561
สัญชาติ: ไทย
ศาสนา: พุทธ
ห้องทำงาน:

ศูนย์ทดสอบประตู หน้าต่าง และระบบผนังกระจกสำหรับงานอาคาร (TDWCB)

เบอร์โทรติดต่อ:
06-2462-6043
Read 197 times
Scroll to top