วันจันทร์, 03 กันยายน 2561 00:00

คณะฯ ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Tokyo University of Agriculture, Japan

UT2018

          เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ศูบย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม คุณอรรถวุทธิ์ รื่นเริงใจ วิศวกรชำนาญการของศูนย์ฯ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Tokyo University of Agriculture ประเทศญี่ปุ่น โดยได้บรรยายถึงเทคโนโลยีการจัดการขยะในประเทศไทย การผลิตไบโอก๊าซจากขยะ และพาเยี่ยมชมโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซขยะตามแนวพระราชดำริซึ่งมีเทคโนโลยีในการเปลี่ยนขยะเป็นไฟฟ้าและน้ำมัน

arrow2L3ภาพกิจกรรม

Read 263 times
Scroll to top