วันพฤหัสบดี, 06 กันยายน 2561 00:00

เตรียม Double Degree กับ National Chung Hsing University

LuJauHuai

          ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ได้เชิญ Prof. Lu Jau-Huai จาก National Chung Hsing University สาธารณรัฐไต้หวัน มาร่วมประชุมหารือเรื่อง หลักสูตรเรียนร่วมสองปริญญา Double Degree และกำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรมทางด้านวิชาการร่วมกัน พร้อมกับเยี่ยมชมคณะฯ และห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรม ในวันที่ 6 กันยายน 2561

arrow2L3ภาพกิจกรรม

Read 226 times
Scroll to top