วันเสาร์, 08 กันยายน 2561 00:00

พิธีเปิดหอประวัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

HistoryH 1

          เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน และ รองศาสตราจารย์ พันธุ์ ช. พหลโยธิน คณบดีคนแรกของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ร่วมพิธีเปิดหอประวัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ณ สำนักหอสมุด กำแพงแสน

HistoryH 2

          โดยพิธีเริ่มตั้งแต่เวลา 07:30 น.คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และแขกผู้มีเกียรติเดินทางมาพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณสำนักหอสมุด กำแพงแสน เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยมีพระสงฆ์จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่หอประวัติ และช่วงเวลา 09.00 น. ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 28 ได้กล่าวแสดงความยินดีในวาระการเปิดหอประวัติ ซึ่งมีรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี โดยพิธีเปิดหอประวัตินั้นได้เริ่มขึ้น ณ เวลา 09.39 น. ซึ่งมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธี ในเวลาต่อมารองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ ได้มีการส่งมอบหอประวัติ ให้แก่สำนักหอสมุด กำแพงแสน เพื่อเป็นสถานที่รวบรวมสิ่งของเอกสารสำคัญ ตลอดจนเกียรติประวัติของบุคคลสำคัญที่มีคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน ขณะเดียวกันเมื่อเสร็จสิ้นพิธีด้านใน รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ได้นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตร่วมกันปลูกกัลปพฤกษ์ด้านหน้าอาคารสำนักหอสมุด เพื่อเป็นการเริ่มต้นและสักขีพยานในการเปิดหอประวัติครั้งนี้

HistoryH 3

arrow2L3ภาพกิจกรรม
Read 245 times
Scroll to top