วันศุกร์, 14 กันยายน 2561 00:00

บริษัทเอกชนมอบทุนการศึกษาให้คณะฯ

WEL

          เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 คุณธัญวิชญ์ วงศ์สุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วรพงษ์วิศวกรรม 1997 จำกัด ได้เข้าพบ รศ.ดร. เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน และคณาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมโยธา เพื่อมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตระดับ ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมบริหารการก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท นอกจากนี้ คุณธัญวิชญ์ ได้ให้คำปรึกษาและแลกเปลี่ยนแนวคิดในการผลิตบัณฑิตแก่ทางภาควิชา เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและอุตสาหกรรมการก่อสร้างต่อไป
arrow2L3ภาพกิจกรรม
Read 505 times
Scroll to top