วันพฤหัสบดี, 13 กันยายน 2561 00:00

ที่ปรึกษา EdPEx ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะฯ ครั้งที่ 2

EdPEx4

            เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน พร้อมด้วยผู้บริหารของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ให้การต้อนรับ ผศ.นพ.วิศาล มหาสิทธิวัฒน์ (อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) ซึ่งท่านเป็นที่ปรึกษาโครงการเตรียมความพร้อมการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) และทีมพี่เลี้ยง ในโอกาสมาติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปรับปรุง ครั้งที่ 2 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
arrow2L3ภาพกิจกรรม

ข่าวเกี่ยวข้อง:
- ที่ปรึกษา EdPEx ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการของคณะฯ [รายละเอียด] [20 ธ.ค. 60]
- ที่ปรึกษา EdPEx ให้คำปรึกษานอกรอบ [รายละเอียด] [25 ต.ค. 60]
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ให้การต้อนรับที่ปรึกษาและคณะพี่เลี้ยง EdPEx [รายละเอียด] [11 พ.ค. 60]
Read 468 times
Scroll to top