วันจันทร์, 17 กันยายน 2561 00:00

งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

Retire61 A67

          วันที่ 17 กันยายน 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 "ด้วยรักและผูกพัน...เกษียณฯ งาน เกษมใจ" ณ ห้อง 9401 อาคารการเรียนการสอนทางวิศวกรรมศาสตร์ (อาคาร 9)
          สำหรับปีนี้ ทางคณะฯ มีผู้เกษียณอายุราชการ 5 ท่าน ด้วยกันคือ
             1) ผศ.บุญมา ป้านประดิษฐ์ อาจารย์ประจำ ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน
             2) นางเสาวณีย์ ไม้จันทร์ นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเลขานุการ
             3) นายณรงค์ อุ่นคง ช่างเทคนิค ชำนาญงานพิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
             4) นายสุพจน์ วางมูล ช่างเครื่องยนต์ ชำนาญงานพิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
             5) นายชูชัย ชุมพงศ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

Retire61 B69

          โดยในพิธีการเริ่มด้วยการลงทะเบียนของผู้ร่วมงาน ผู้ร่วมงานถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับผู้เกษียณอายุราชการ พิธีกรกล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน  รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานและกล่าวแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ รับชมวีดีทัศน์ประวัติและผลงานของผู้เกษียณฯ การแสดงรำอวยพร ผู้เกษียณฯ ขึ้นเวทีกล่าวแสดงความรู้สึก 'ด้วยรักและผูกพัน' คณบดีและตัวแทนหน่วยงานต่าง ๆ มอบของที่ระลึก สุดท้ายเป็นการมอบดอกไม้แทนใจแก่ผู้เกษียณฯ และถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก และรับประทานอาหารพร้อมกับชมการแสดงร่วมกัน ซึ่งในปีนี้มีผู้มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก สร้างความประทับใจและซาบซึ้งแก่ผู้เกษียณอายุราชการเป็นอย่างมาก

Retire61 C92

arrow2L3ภาพกิจกรรม: [Album1] [Album2] [Album3]
arrow2L3วีดีทัศน์
Read 624 times
Scroll to top