วันจันทร์, 24 กันยายน 2561 00:00

พิธีมอบทุนการศึกษาประเภทเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2561

EngKPSFund

          เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 ในที่ประชุมกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ครั้งที่ 13/2561  รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน และประธานกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน  ให้เกียรติมอบทุนการศึกษาประเภทเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2561 ให้แก่นิสิตของคณะฯ ที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี มีความรับผิดชอบ และขยันหมั่นเพียรในการศึกษา ทั้งหมด 22 ทุน ดังรายละเอียดตามไฟล์แนบ

arrow2L3ภาพกิจกรรม

arrow2L3รายชื่อนิสิตรับทุน

 

 

Read 338 times
Scroll to top