วันจันทร์, 01 ตุลาคม 2561 00:00

แนะนำบุคลากรใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน - พนักงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการ

 Chawalit art
ชื่อ-สกุล:
นายชวลิต แซ่จัน (Mr. Chawalit Saejan)
ชื่อเล่น:
เอก
ตำแหน่ง:

พนักงานทั่วไป (พนักงานเงินรายได้)

สังกัด:
หน่วยอาคารสถานที่ งานบริหาร สำนักงานเลขานุการ
การศึกษา:
ประถมศึกษาปีที่ 6
สถาบัน:
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
วันเริ่มทำงาน:
1 ตุลาคม 2561
สัญชาติ: ไทย
ศาสนา: พุทธ
เบอร์โทรติดต่อ:
0-3435-1897 ต่อ 7023
arrow2L3ผลการคัดเลือก
Read 119 times
Scroll to top